Van het gas af

 

Dat is wat nu iedereen wil, en gezien de huidige gasprijs is dat ook begrijpelijk en daarom hier even een paar punten:

Als je vloerverwarming hebt is het geen probleem om een warmtepomp te gebruiken, als je een goed geïsoleerd huis hebt kan het ook zonder vloerverwarming.

Is je huis zonder vloerverwarming minder goed geïsoleerd kan het ook nog wel maar op koude dagen kan het zijn dat je een trui aan moet doen omdat een warmtepomp op lucht nu eenmaal minder warmte levert als het buiten koud is. Ook geven radiatoren bij de lage temperaturen van een warmtepomp veel minder warmte af, dus bij slechte isolatie en radiatoren is hybride (warmtepomp wordt ondersteund door CV) de beter oplossing. 

De stroom die een warmtepomp verbruikt is evenredig aan het gasverbruik, gas geeft bij verbranding 9,7 kWh aan warmte af die gemiddeld met 85-95% rendement aan het huis afgegeven wordt, een gemiddelde warmtepomp levert 3-3,5 kWh per opgenomen kWh aan stroom,  dus 1000 m³ aardgas levert ca. 9000 kWh warmte en een warmtepomp heeft daarvoor 3000 kWh aan stroom nodig. Bij een gasprijs van 3,80 €/m³ kost verwarmen op stroom bij 0,90€/kWh dus €1100 minder(stand 19-9-2022) , als deze stroom door zonnepanelen opgewekt wordt kan je dus je huis voor 0€ verwarmen zolang de salderingsregeling geldt.

Een huis verwarmen met een warmtepomp is niet 123 gedaan, je hebt ook een (warmtepomp)boiler nodig voor warm water en/of een buffervat voor een betere werking van de warmtepomp, vanwege energiebesparing  is het mijn advies om er dan ook een zonneboiler bij te plaatsen, hierdoor is de besparing op je stroomrekening ca. 25-30% en dankzij de subsidie op zonneboiler kost het niets extra. 

Voorbeeld: Een huis verbruikt 1500 m² aardgas en 3000 kWh stroom (dus €8400/jaar, energieprijzen van 19-9-2022) , warmtepomp en zonneboiler kosten voor aftrek subsidie ca. €10.000, de zonnepanelen om op 0 te komen €6000,- montage van alles kost ca. 6000 dus in totaal ca. €22.000, de subsidie op warmtepomp/ zonneboiler en btw-teruggave op zonnepanelen zijn ca. €7000 dus kost het geheel €15.000 en dat is bij energieprijzen van 19-9-2022 en salderingsregeling binnen 2 jaar terugverdiend. Bij meer gasverbruik zal een grotere warmtepomp en meer zonnepanelen nodig zijn.

Een eenvoudige manier om te bepalen hoeveel vermogen er nodig is is gasverbruik delen door 200, dus voor 3000 m³ zal een 15 kW warmtepomp meestal genoeg zijn. (bij slechte isolatie en koud weer met minder comfort) Stroomverbruik van de warmtepomp kan vereenvoudig berekend worden door gasverbruik met 3 te vermenigvuldigen dus de 15 kW warmtepomp zal ca. 9000 kWh gaan verbruiken.

De energieprijzen die tot en vanaf het prijsplafond zullen gelden zijn nog niet duidelijk maar desondanks zullen investering in  warmtepomp en zonneboiler zich na relatief korte tijd terug verdienen, vooral in combinatie met zonnepanelen. Zoals het nu lijkt wordt het €1,45/m³ en €0,40/kWh tot aan het plafond van 1200 m³ en 2900 kWh.

 

Investeren in energiebesparing levert vaak meer op als andere investeringen (zelfs met een lening).

Iedereen is zich er inmiddels bewust van dat de mensheid ervoor zorgt dat de aarde opwarmt door het gebruik van fossiele brandstoffen 

De Nederlandse regering wil dat wij allemaal vanaf 2050 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken, genoeg redenen om over duurzame oplossingen na te denken, Bosma Energieadvies helpt hierbij om de juiste keuzes te maken.

Op deze website behandel ik verschillende gebieden van Aardwarmte tot Zonne-energie en zal mijn kennis met iedereen delen die daarvoor belangstelling heeft, waarbij ik mijn eigen ervaring en kennis gebruik.

Vaak komen er publicaties in de social media die spectaculaire dingen beloven,

  • auto's die op water of (pers)lucht rijden,
  • elektrische verwarmingen die zuiniger zouden zijn dan een gasgestookte CV,
  • kleine windmolentjes in de tuin, op of in de nok van het dak etc.
  • zonnepanelen met een uitzonderlijk hoog rendement

Alles heel interessant en er zullen altijd nieuwe ontwikkelingen zijn maar tot nu toe zijn de natuurwetten nog nooit weerlegd, dus kan een auto niet rijden op waterstofgas wat door de dynamo door middel van elektrolyse produceert wordt omdat het meer energie kost dit waterstofgas te produceren dan het verbranden oplevert. zolang een revolutionaire nieuwe ontwikkeling niet aangetoond wordt door objectieve metingen en onderzoek blijf ik sceptisch. 

Voor iedereen die graag objectief naar de feiten kijkt is hier een website waarin alles over energie op een rijtje staat zonder franjes.

Windenergie

Windenergie is in ons land al eeuwen in gebruik, windmolens waren ooit landschapsbepalend en niemand klaagde over horizonvervuiling

Tegenwoordig is bijna iedereen voor windenergie als men er maar geen last van heeft en windenergie is een goede energiebron, de windparken op de Noordzee leveren al een goede bijdrage aan onze energievoorziening en schijnen voor de vissen een welkome schuilplaats te zijn omdat daar niet gevist mag worden.

Er wordt mij vaak gevraagd of windmolens in de nok of in de tuin een goede energie bron zijn en aanvulling of alternatief zijn voor zonnepanelen en mijn antwoord is nee. De opbrengst van kleine windmolens is veel geringer als van zonnepanelen. dat komt vooral omdat de meeste windmolen(tje)s hun vermogen afgeven bij hoge windsnelheden van bijv. 12 m/s terwijl wij in Nederland een gemiddelde van ca. 3-4 m/s hebben. Omdat bij het berekenen van het vermogen van een windmolen de windsnelheid in het kwadraat in de berekening gaat kan je nagaan dat bijvoorbeeld een 2,5 kW windmolen in ons land maar gemiddeld 11% daarvan levert (4²/12²=0,11)

Gevraagd naar de terugverdientijd van een investering in een kleine windmolen neem ik als voorbeeld de Turby, deze kost inclusief installatie al snel een slordige 15.000 Euro, met een jaaropbrengst van 250 tot 350 kWh is de terugverdientijd ca. 200 jaar.

Als je ergens aan een fjord in Noorwegen woont waar het veel waait en de zon weinig schijnt is een windmolen een goede keuze maar in ons dichtbevolkte land is de gemiddelde opbrengst van de kleine windmolens bedroevend slecht, in de provincie Zeeland zijn tussen 2005 en 2012 een aantal molens getest, zie https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee0801257 voor de testresultaten. 

Financiering van energiebesparing 

Mensen zeggen vaak dat ze geen geld hebben om te investeren in energiebesparing, dat is jammer, en dat is kortzichtig, bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, een set van 12 stuks kost bijvoorbeeld 2500 Euro inclusief btw(en de btw krijg je ook nog terug), deze levert bij een dak op het zuiden een besparing van ca. 750 Euro per jaar op, oftewel ca. 62 Euro per maand, een lening van 2500 Euro kost 86 maanden ca. 32 Euro per maand dus je verdient al 30 Euro per maand  (zie https://www.energiebespaarlening.nl/particulieren/ )

Voor meer informatie zie hier

Waarom is onafhankelijk advies belangrijk?

Verkopers van duurzame energie producten zijn vaak "cowboys" die alleen aan hun eigen omzet denken en het blauwe van de hemel beloven om een opdracht te scoren, Bosma Energieadvies kan helpen om het kaf van het koren te scheiden en daar te investeren waar het zinvol is.

Cees Bosma heeft zelf zonnepanelen en zonneboilers verkocht en ergerde zich aan de "cowboys" die dankzij slinkse verkooptactiek mensen overtuigen aanschaffingen te doen die niet bij hun situatie passen. 

Bijvoorbeeld

Een huishouden verbruikt 3500 kWh, normaal is dan dat er 3-4 kWp aan zonnepanelen (10-14 panelen) geplaatst worden, dit omdat het vanwege de salderingsregeling in Nederland geen zin maakt om meer stroom op te wekken als wat men zelf verbruikt. 

Plaatst men meer zonnepanelen dan wordt dat wat er meer geproduceerd wordt teruggeleverd tegen dezelfde stroomprijs als waarvoor het verkocht wordt maar zonder de energiebelasting, dus de panelen die meer produceren als 3500 kWh verdienen zich terug met minder dan €0,05/kWh en dat betekent voor die panelen een terugverdientijd van meer dan 20 jaar.

Helaas is de politiek niet duidelijk wat betreft de opvolging van de salderingsregeling (hier de brief aan de 2e Kamer), ze praten over een subsidieregeling waarbij een aantrekkelijke terugverdientijd gegarandeerd wordt maar hoe laten ze in het midden. Ik stel mij voor dat het zoiets wordt als in Duitsland waarbij je bijvoorbeeld €0,25 per kWh betaalt voor de stroom uit het net en €0,15 of minder ontvangt voor de stroom die je produceert, in dat geval zou het eventueel wel zinvol zijn om meer te produceren en/of accu's te plaatsen maar zolang de politiek niet concreet zegt wat het wordt is het afwachten.