BOSMA-ENERGIEADVIES

Investeren in energiebesparing levert vaak meer op als andere investeringen (zelfs met een lening).

Iedereen is zich er inmiddels bewust van dat de mensheid ervoor zorgt dat de aarde opwarmt door het gebruik van fossiele brandstoffen 

De Nederlandse regering wil dat wij allemaal vanaf 2050 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken, genoeg redenen om over duurzame oplossingen na te denken, Bosma Energieadvies helpt hierbij om de juiste keuzes te maken.

Op deze website behandel ik verschillende gebieden van Aardwarmte tot Zonne-energie en zal mijn kennis met iedereen delen die daarvoor belangstelling heeft, waarbij ik mijn eigen ervaring en kennis gebruik.

Vaak komen er publicaties in de social media die spectaculaire dingen beloven,

  • auto's die op water of (pers)lucht rijden,
  • elektrische verwarmingen die zuiniger zouden zijn dan een gasgestookte CV,
  • kleine windmolentjes in de tuin, op of in de nok van het dak etc.
  • zonnepanelen met een uitzonderlijk hoog rendement

Alles heel interessant en er zullen altijd nieuwe ontwikkelingen zijn maar tot nu toe zijn de natuurwetten nog nooit weerlegd, dus kan een auto niet rijden op waterstofgas wat door de dynamo door middel van elektrolyse produceert wordt omdat het meer energie kost dit waterstofgas te produceren dan het verbranden oplevert. zolang een revolutionaire nieuwe ontwikkeling niet aangetoond wordt door objectieve metingen en onderzoek blijf ik sceptisch. 

Voor iedereen die graag objectief naar de feiten kijkt is hier een website waarin alles over energie op een rijtje staat zonder franjes.

Windenergie

Windenergie is in ons land al eeuwen in gebruik, windmolens waren ooit landschapsbepalend en niemand klaagde over horizonvervuiling

Tegenwoordig is bijna iedereen voor windenergie als men er maar geen last van heeft en windenergie is een goede energiebron, de windparken op de Noordzee leveren al een goede bijdrage aan onze energievoorziening en schijnen voor de vissen een welkome schuilplaats te zijn omdat daar niet gevist mag worden.

Er wordt mij vaak gevraagd of windmolens in de nok of in de tuin een goede energie bron zijn en aanvulling of alternatief zijn voor zonnepanelen en mijn antwoord is nee. De opbrengst van kleine windmolens is veel geringer als van zonnepanelen. dat komt vooral omdat de meeste windmolen(tje)s hun vermogen afgeven bij hoge windsnelheden van bijv. 12 m/s terwijl wij in Nederland een gemiddelde van ca. 4 m/s hebben. Omdat bij het berekenen van het vermogen van een windmolen de windsnelheid in het kwadraat in de berekening gaat kan je nagaan dat bijvoorbeeld een 2,5 kW windmolen in ons land maar gemiddeld 11% daarvan levert (4²/12²=0,11)

Gevraagd naar de terugverdientijd van een investering in een kleine windmolen neem ik als voorbeeld de Turby, deze kost inclusief installatie al snel een slordige 15.000 Euro, zie hier voor meer informatie met een jaaropbrengst van 250 tot 350 kWh is de terugverdientijd ca. 200 jaar.

Als je ergens aan een fjord in Noorwegen woont waar het veel waait en de zon weinig schijnt is een windmolen een goede keuze maar in ons dichtbevolkte land is de gemiddelde opbrengst van de kleine windmolens bedroevend slecht, in de provincie Zeeland zijn tussen 2005 en 2012 een aantal molens getest, zie https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee0801257 voor de testresultaten. 

Financiering van energiebesparing 

Mensen zeggen vaak dat ze geen geld hebben om te investeren in energiebesparing, dat is jammer, en dat is kortzichtig, bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, een set van 12 stuks kost bijvoorbeeld 2500 Euro inclusief btw(en de btw krijg je ook nog terug), deze levert bij een dak op het zuiden een besparing van ca. 750 Euro per jaar op, oftewel ca. 62 Euro per maand, een lening van 2500 Euro kost 86 maanden ca. 32 Euro per maand dus je verdient al 30 Euro per maand  (zie https://www.energiebespaarlening.nl/particulieren/ )

Voor meer informatie zie hier

Waarom is onafhankelijk advies belangrijk?

Verkopers van duurzame energie producten zijn vaak "cowboys" die alleen aan hun eigen omzet denken en het blauwe van de hemel beloven om een opdracht te scoren, Bosma Energieadvies kan helpen om het kaf van het koren te scheiden en daar te investeren waar het zinvol is.

Cees Bosma heeft zelf zonnepanelen en zonneboilers verkocht en ergerde zich aan de "cowboys" die dankzij slinkse verkooptactiek mensen overtuigen aanschaffingen te doen die niet bij hun situatie passen. 

Bijvoorbeeld

Een huishouden verbruikt 3500 kWh, normaal is dan dat er 3-4 kWp aan zonnepanelen (10-14 panelen) geplaatst worden, dit omdat het vanwege de salderingsregeling in Nederland geen zin maakt om meer stroom op te wekken als wat men zelf verbruikt. 

Plaatst men meer zonnepanelen dan wordt dat wat er meer geproduceerd wordt teruggeleverd tegen dezelfde stroomprijs als waarvoor het verkocht wordt maar zonder de energiebelasting, dus de panelen die meer produceren als 3500 kWh verdienen zich terug met minder dan €0,05/kWh en dat betekent voor die panelen een terugverdientijd van meer dan 20 jaar.

Helaas is de politiek niet duidelijk wat betreft de opvolging van de salderingsregeling (hier de brief aan de 2e Kamer), ze praten over een subsidieregeling waarbij een aantrekkelijke terugverdientijd gegarandeerd wordt maar hoe laten ze in het midden. Ik stel mij voor dat het zoiets wordt als in Duitsland waarbij je bijvoorbeeld €0,25 per kWh betaalt voor de stroom uit het net en €0,15 of minder ontvangt voor de stroom die je produceert, in dat geval zou het eventueel wel zinvol zijn om meer te produceren en/of accu's te plaatsen maar zolang de politiek niet concreet zegt wat het wordt is het afwachten.