Bespaar op uw energie rekening!

Verwarming

In Nederland heeft de gasvoorraad in Slochteren er voor gezorgd dat het overgrote deel van de verwarmingen op aardgas werken.

Aardgas is een prima energiebron en er zit nog heel veel in de grond dus als we niet naar de gevolgen kijken kan het ons landje nog wel een tijd van de nodige energie voorzien, echter onze regering heeft besloten dat vanaf 2050 alle verwarmingen op hernieuwbare energiebronnen (biomassa en/of warmtepompen) moeten draaien.

Er zijn nu dan ook behoorlijke subsidies (vanaf 500) voor biomassaketels (houtvergassers of pelletkachels) , zonnewarmte en warmtepompen te krijgen om zo veel mogelijk mensen te stimuleren de investering in een duurzame(re) verwarming te maken.

Aardwarmte

opbouwvandeaarde-1.jpg

De grond onder onze voeten bestaat uit een dun vast laagje wat op vloeibaar magma drijft, in het centrum van de aarde bevindt zich een vaste kern hoofdzakelijk van ijzer. (Bovenstaande tekening is niet op schaal)

Men kan de warmte vanuit de kern van onze aarde benutten, hoe dieper je komt hoe warmer het wordt maar diepe boringen zijn erg duur en helaas tot nu toe alleen met subsidie rendabel te gebruiken.

De bovenste korst van de aarde krijgt in de meeste gebieden meer warmte van de zon als warmte uit de aardkern, deze warmte kan met een warmtepomp gebruikt worden voor verwarmingsdoeleinden. 

Aardwarmte met een warmtepomp

Een warmtepomp werkt op stroom en stroom kan duurzaam opgewekt worden waardoor een warmtepomp een verwarmingssysteem is waarmee onderhoudsarm en duurzaam verwarmd kan worden.

De warmtepomp "pompt" warmte van een laag niveau naar een hoger niveau geschikt voor ruimteverwarming en warmtapwater. Een lucht-warmtepomp gebruikt de buitenlucht, een water-warmtepomp gebruikt grondwater, een bodem-warmtepomp gebruikt de warmte uit de grond via warmtewisselaars die in de grond geplaatst zijn.

Hoe groter het verschil tussen bron en afgiftesysteem hoe meer de warmtepomp moet "pompen" en hoe meer energie hij verbruikt, daarom is een lage temperatuur verwarmingssysteem van groot belang voor een goed werkend systeem.

warmtepomp-2.jpg

Om echt duurzaam te zijn moet de warmtepomp voor verwarmingsdoeleinden een hoog COP hebben om daadwerkelijk te besparen op fossiele brandstoffen. (Coëfficient Of Performance = afgegeven warmte gedeeld door opgenomen elektrische energie)

Bij een gemiddeld COP van 3 verbruikt een warmtepomp 1 kW(elektrisch) om 3 kW(thermisch) te produceren, daarmee is een warmtepomp op gelijk niveau als een HR-ketel met 100% rendement (want het kost 3 kW(thermisch) om in een centrale 1 kW(elektrisch) te produceren)

Gesloten_systeem_WKO-1.jpg

Een goede manier om de warmte uit de bovenste korst van de aarde te gebruiken is met verticale bodemwarmtewisselaars, in de winter wordt warmte uit de grond gehaald met een warmtepomp en de grond afgekoeld, in de zomer kan met de afgekoelde grond het huis gekoeld worden

Biomassa

Houtkachels, houtvergassers en pelletkachels werken met nagroeiende energiebronnen, zijn dus CO2 neutraal 

Een houtkachel is zowel verwarming als voor de gezelligheid, een simpele houtkachel is bovendien geschikt voor verwarming als de stroom uitvalt. Een CV-houtkachel biedt daarnaast de mogelijkheid om het hele huis te verwarmen via een warmtewisselaar die in de kachel ingebouwd is, meestal is de CV-houtkachel op een buffervat aangesloten zodat de warmte opgeslagen kan worden.

Een houtvergasser is meer een vervanging of aanvulling op een CV-systeem, de houtvergasser wordt meestal niet in woonruimtes geplaatst omdat de installatie al snel een buffervat van 1000 liter of meer nodig heeft. De houtvergasser wordt zo gedimensioneerd dat hij bij normaal gebruik hoogstens 1 x per dag aangestoken wordt en de warmt in het buffervat opslaat waaruit het weer over de dag verdeeld afgegeven wordt. Daarom wordt een houtvergasser qua vermogen groter gedimensioneerd dan bijvoorbeeld een pelletkachel die automatisch begint te branden als er warmtevraag is.

Veel mensen zetten een pelletkachel(tje) in de woonkamer omdat verwarmen op pellets goedkoper is als verwarmen op gas, dit kan relatief eenvoudig omdat de eisen die gesteld worden aan pelletkachels wat betreft de rookgasafvoer niet hoog zijn, de kachels hebben een ventilator die ook bij slechte trek en kleine diameters voor goede verbranding zorgt. Let wel op dat de roetdeeltjes bij slechte plaatsing voor overlast en/of vervuiling kunnen zorgen.

Grotere pelletkachels kunnen een gasgestookte CV helemaal vervangen er is dan geen gasaansluiting meer nodig.

Met de huidige subsidieregeling biedt het zich aan om een kleinere houtvergasser en een pelletketel te combineren met de houtvergasser stookt u op goedkoop hout als u daarvoor tijd heeft en als u geen tijd heeft neemt de pelletketel het over.

In veel gevallen is een ombouw van gasgestookte CV naar een systeem met een pelletkachel of houtvergasser niet zo maar mogelijk, er moet genoeg ruimte zijn voor de benodigde componenten zoals buffervaten, boilers en brandstofvoorraad. Als er dan buffervaten en boilers zijn biedt het zich aan om ook de zon te gebruiken. Vooral als het in een systeem is met een boiler voor warmtapwater geldt hiervoor een subsidie op de zonneboiler van 700 Euro of meer 

 

schemabasismetpelletkachel.jpg

Hierboven een principeschema van een verwarmingssysteem met pelletkachel en zonneboiler.

 

Infra-rood verwarming

Infra-rood stralingspanelen werken op stroom en stroom kan duurzaam opgewekt worden dus kan men over een duurzaam systeem spreken, echter zolang meer dan 80% van onze elektrische energie met fossiele brandstoffen opgewekt wordt is dit in mijn ogen bullshit. (net als het rijden in een elektrische auto zolang de stroom niet duurzaam opgewekt wordt)

Een elektriciteitscentrale heeft een rendement van maximaal 40-45% bij omzetting van verbrandingswarmte naar elektriciteit, onderweg naar uw huis gaat nog zo veel verloren in transformatoren en leidingen dat hoogstens 30-35% bij u thuis aankomt, als dit dan weer in warmte omgezet wordt is dat niet duurzaam. Ook het opladen van de accu´s van een elektrische auto is niet vrij van verlies waardoor het in mijn ogen hedendaags nog steeds beter is een zuinige auto te rijden van een elektrische.

Infra-rood stralingspanelen worden nu overal aangeprezen als zijnde energiezuinig en in speciale gevallen is het inderdaad zuiniger een paneel op te hangen en alleen in te schakelen als iemand in de ruimte verblijft dan de hele ruimte te verwarmen maar in het algemeen is het zo dat een ruimte die verwarmd wordt evenveel energie toegevoerd moet krijgen als er via de wanden, ramen dak en vloer verdwijnt waardoor het vaak een dure vergissing zal blijken te zijn om infra-rood panelen toe te passen.